Popiół do nawożenia i karmienia ziemniaków

Popiół to pozostałości pochodzenia roślinnego po spaleniu na stosie, które zawierają aż 74 pierwiastki chemiczne, w tym fosfor, potas, żelazo, wapń, cynk i krzem, niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin. Ze względu na niejednorodny skład popiół może stanowić organiczną alternatywę dla sztucznych nawozów mineralnych stosowanych pod ziemniaki. Aby jednak uzyskać maksymalny efekt – aby zwiększyć plon o 10-15%, a zawartość skrobi w bulwach o 1-2%, ważne jest prawidłowe stosowanie produktu.

Skład chemiczny popiołu zależy od surowca:

  • drewno (brzoza, sosna) – 14% potasu i 7% fosforu, dobrze neutralizuje kwaśne gleby;
  • słonecznik i gryka – głównie potas (35%) i wapń;
  • pszenica i żyto – dużo fosforu;
  • blaty ziemniaczane – 30% potasu, 20% wapnia, 8% fosforu;
  • z liści drzew – praktycznie nie zawiera składników odżywczych, dlatego nie jest zalecany do stosowania.

Brak związków chlorków, na które ziemniaki są bardzo wrażliwe, korzystnie odróżnia popiół od innych podobnych nawozów, ale ze względu na całkowity brak azotu nie może być stosowany jako jedyny środek. Popiół po dostaniu się do gleby utrzymuje się przez 2-4 lata.

Popiołu nie można stosować jednocześnie z mineralnymi nawozami azotowymi – saletrą amonową i siarczanem amonu. Wapno zawarte w popiele reaguje z amonem, tworząc w stanie gazowym amoniak, który ulatnia się. Z tego powodu zmniejsza się skuteczność nawozów azotowych.

Na glebach gliniastych i gliniastych popiół można stosować jako nawóz jesienny na glebach gliniastych i gliniastych oraz jako nawóz wiosenny na glebach piaszczystych, torfowych i piaszczysto-gliniastych. Cena: 1 szklanka popiołu na metr kwadratowy. Po dodaniu kop płytko. Oprócz wzbogacania gleby w składniki odżywcze, popiół negatywnie wpływa na zimujące w glebie stonki ziemniaczane i zabija większość zarodników grzybów.

Popiół podczas sadzenia ziemniaków

Dodaj do rowków w ilości 2 łyżki stołowe na 1 bulwę lub pół szklanki na 1 dołek, mieszając popiół z ziemią.
W przyszłości do karmienia ziemniaków podczas pierwszego hillingowania dodaje się popiół (2 łyżki na każdy krzak). W drugim hilling (na początku pączkowania) dodaj pół szklanki na roślinę.

Zasady przechowywania. Po spaleniu popiół należy przechowywać w suchym miejscu w pojemniku z hermetycznie zamkniętą pokrywą (w celu ochrony przed wilgocią). Z zastrzeżeniem tych warunków okres przydatności do spożycia jest praktycznie nieograniczony.

Anna Wagner

Edytor serwisu

Rate author
Poradnik Ogrodniczy